Oaza Modlitwy

Od 27 do 29 stycznia 2012 roku w Pelplinie odbyła się Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy pod hasłem „Słuchać Pana w liturgii”. Zjawiła się na niej również kiełpińska młodzież, która została przyjęta w bardzo miłej atmosferze.

Już w piątek po jej przyjeździe odbył się różaniec w miejscowej kaplicy św. Józefa, a tuż po nim kolacja na stołówce. Po posiłku wszyscy podążyli do Collegium Marianum, gdzie odbyła się Msza Święta i wprowadzenie w Oazę, podczas którego uczestnikom przedstawiono kleryków i animatorów spotkań. Około 22:30, po ukończeniu modlitw wieczornych, nastała cisza nocna. Kolejnego dnia, tuż po wczesnej pobudce, we wspomnianej już kaplicy św. Józefa zebrani wzięli udział we Mszy Świętej z jutrznią. Po nabożeństwie każdy z uczestników został przydzielony do jednej z piętnastu grup, w ramach których po katechezie w kurii odbyło się spotkanie. Prowadzący je animatorzy w oparciu o Pismo Święte uświadamiali podopiecznym, że Bóg istnieje naprawdę i nas kocha. Po obiedzie oazowicze udali się do kaplicy św. Józefa na „Namiot spotkania”, czyli samodzielną lekturę fragmentu Biblii (w tym przypadku – Łk 8, 4-15), a przede wszystkim próbę zrozumienia jego znaczenia. Natomiast około 17:00 wyruszyli do pelplińskiej katedry na koncert w wykonaniu zespołu „Kolędy dla Ciebie” z udziałem Biskupa Diecezjalnego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi. Po kolacji zorganizowano w kurii „Pogodny wieczór”, a mianowicie niewielkie zabawy dla zebranych. Odbyły się m.in. śpiewy pieśni kościelnych oraz tańce. Potem miały miejsce modlitwy na zakończenie dnia, po których nastała cisza nocna. W niedzielę już o 7:20 oazowicze wyruszyli do kaplicy Collegium Marianum na celebrację Słowa Bożego, potem na śniadanie i Mszę Świętą w katedrze. Przed odjazdem wszyscy zebrali się na stołówce, gdzie miała miejsce „Godzina świadectw”, czyli wypowiadanie się na temat pobytu w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym. Każdy miał okazję do udziału w dyskusji i choć nie wszyscy z niej skorzystali, każdy w ciszy i spokoju wsłuchiwał się w słowa braci i sióstr.

Wszyscy kiełpinianie wrócili do domu z uśmiechami na twarzy, twierdząc, że wyjazd należał do udanych, gdyż na Oazie Modlitwy panowała bardzo przyjazna atmosfera i, pomimo znacznej liczby uczestników, wszyscy wzajemnie darzyli się szacunkiem. Podczas pobytu młodzież nawiązała też wiele nowych znajomości z osobami z innych parafii.  Każdy na pewno pogłębił swą wiarę w Jezusa.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani udziałem w pelplińskiej Oazie, zapraszamy na stronę internetową diecezjalnego Ruchu Światło – Życie: www.pelplin.oaza.pl.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<