Diecezja pelplińska ma nowego pasterza

Biskup Ryszard Kasyna

Po ponad półrocznym wakacie stolicy biskupiej nasza diecezja znów będzie miała swojego ordynariusza. Na mocy decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI następcą zmarłego w kwietniu bp. Jana Bernarda Szlagi zostanie bp Ryszard Kasyna, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Nominację ogłosił 27 października administrator diecezji pelplińskiej, bp Wiesław Śmigiel.

Biskup Ryszard Kasyna ma 55 lat, jest doktorem prawa cywilnego i kanonicznego. Urodził się w Nowym Stawie, w ówczesnej diecezji gdańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, w 1991 roku obronił doktorat nt. odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym. Po powrocie do kraju pełnił funkcje najpierw wiceoficjała, a następnie oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Jest jednym z kilku polskich adwokatów Roty Rzymskiej i członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W 1998 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, w 2005 roku – jej prepozyta, a w 2001 roku – kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Sakrę biskupią przyjął w 2005 roku. Jest ostatnim biskupem wchodzącym w skład Konferencji Episkopatu Polski, którego mianował Jan Paweł II.

Pasterskim zawołaniem biskupa Ryszarda Kasyny jest „In veritate et caritate”, czyli „W prawdzie i miłości”.

Uroczysty ingres biskupa nominata do bazyliki katedralnej w Pelplinie zaplanowano na 8 grudnia.

>>> Komunikat administratora diecezji pelplińskiej <<<
>>> Życiorys biskupa Ryszarda Kasyny <<<