Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie - Pinakoteka Watykańska

(…) i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. (…)».

/Łk 24, 46-48/