Zachęcamy do członkostwa w różach różańcowych!

W poniedziałek, 8 kwietnia, po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się w naszym kościele spotkanie dla członków działających i tworzących się róż różańcowych.

Tego dnia zawiążą się dwie nowe Róże Różańcowe Rodziców za Dzieci (wspólnie odmówimy Akt zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej).

Prosimy o obecność na Mszy Świętej i na spotkaniu inaugurującym wszystkich, którzy zadeklarowali gotowość modlitwy różańcowej.

Prosimy też o propagowanie tej modlitewnej inicjatywy w kręgu swoich krewnych i znajomych. Można ich również zaprosić na poniedziałkowe spotkanie. Może uda się nam zawiązać jeszcze jedną różę różańcową.

W naszej parafii działa 8 róż różańcowych. W 1998 roku było ich 13.

Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. Członek róży różańcowej zobowiązuje się odmawiać codziennie jedną wyznaczoną tajemnicę różańca świętego (opuszczenie modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego, lecz powoduje utratę zasługi). Można tę „dziesiątkę” odmówić w dowolnej chwili dnia (rano, wieczorem, w drodze do pracy itp.). Każdy z członków, odmawiając jedną cząstkę, otrzymuje łaski tak, jakby odmówił cały różaniec.

Jeden raz w miesiącu (zazwyczaj w pierwszy poniedziałek miesiąca) odbywają się spotkania dla członków róż różańcowych.

Taka forma modlitwy nie zajmuje wiele czasu, a przynosi wiele korzyści.

Więcej informacji oraz możliwość zapisania się w kancelarii parafialnej bądź po Mszy Świętej.

Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju.

Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 1 X 1995