Diecezjalne święcenia kapłańskie

Już jutro, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w bazylice katedralnej w Pelplinie odbędą się święcenia kapłańskie. Biskup Ryszard Kasyna udzieli ich czternastu diakonom, którzy staną się wówczas nowymi kapłanami naszej diecezji. Wśród nich będą także ci, którzy przez ostatni rok odbywali praktykę duszpasterską w naszej parafii: diakon Adam Lamkiewicz i diakon Marek Szynkowski.

Zachęcamy do modlitwy za przyszłych duszpasterzy w tym ważnym dla nich czasie. W sposób szczególny pamiętajmy o tych, którzy pracowali w Kiełpinie.

Diakoni Adam Lamkiewicz i Marek Szynkowski – już wówczas księża – wspólnie odprawią w naszym kościele Mszę Świętą sekundycyjną, czyli jedną z pierwszych Eucharystii, którym przewodniczą. Odbędzie się ona w niedzielę 2 czerwca o 9:30.