Modlitwa o pokój w Syrii – zapraszamy na pierwszopiątkową adorację

Apel o pomoc dla Syrii

W minioną niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek z wielkim przejęciem odniósł się do dramatycznych wydarzeń w Syrii. Zaapelował do wszystkich narodów, do skłóconych stron konfliktu, do polityków i „do serca każdego człowieka” o utrwalanie pokoju w świecie. „To nie kultura starcia, nie kultura konfliktu buduje współżycie w narodach i między narodami, ale kultura spotkania, kultura dialogu; ta jest jedyną drogą do pokoju” – stwierdził papież. 

Mając na względzie powagę sytuacji, cierpienie niewinnych osób, a szczególnie przyszłość dzieci w krajach dotkniętych wojnami, Ojciec Święty ogłosił w całym Kościele najbliższą sobotę, tj. 7 września, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Do tego duchowego dzieła zaprosił również chrześcijan niekatolickich, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli. Ponieważ ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei, papież Franciszek do modlitewnej jedności zaprosił przede wszystkim Kościoły partykularne na całym świecie.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego, „prośmy Maryję, aby pomagała nam odpowiadać na przemoc, na konflikt i na wojnę siłą dialogu, pojednania i miłości. Ona jest Matką: niech Ona pomoże nam znaleźć pokój; wszyscy jesteśmy Jej dziećmi!”. Maryjo, Matko Pokoju, módl się za nami!

Zapraszamy do naszego kiełpińskiego kościoła w pierwszopiątkowy wieczór (już 6 września) na Mszę Świętą o 20:00. Wcześniej półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w Syrii i na całym świecie, tradycyjnie połączona z okazją do spowiedzi świętej.

Zapraszamy!

MODLITWA WSTAWIENNICZA O POKÓJ W SYRII

Boże Miłosierdzia,
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii.
Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy.
Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.
Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii.
Przemień serca tych, którzy chwycili za broń;
I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.
Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.
Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego;
I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.

 

Przypomnijmy, że w Syrii od początku 2011 roku trwa wojna domowa, w której w brutalny sposób spierają się siły rządowe podległe prezydentowi Baszarowi al-Asadowi i opozycja dążąca do obalenia jego dziesięcioletnich dyktatorskich rządów, poprzedzonych trzydziestoletnią władzą jego ojca. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka do 9 sierpnia bieżącego roku konflikt kosztował życie 106000 osób. Trwająca wojna jest też czasem intensywnego prześladowania syryjskich chrześcijan i nieustannej ucieczki Syryjczyków z ich kraju. W ostatnim czasie walki przybierają na sile, doszło też do ataku z domniemanym użyciem broni chemicznej, która jest uznawana przez ONZ za broń masowego rażenia.