Jubileusz księdza Wojciecha Wiśniewskiego

30 lat temu, 1 października 1983 roku, ksiądz Wojciech Wiśniewski został proboszczem naszej parafii. Funkcję tę sprawował przez niemal 27 lat, a obecnie wciąż uczestniczy w życiu wspólnoty, na stałe wpisując się w historię Kiełpina. Ta rocznica jest wspaniałą okazją, aby podziękować Księdzu Seniorowi za pracę włożoną w wieloletnią opiekę nad naszą społecznością oraz życzliwą w niej obecność . Życzymy Księdzu wiele zdrowia, sił i pogody ducha.

ks-Wisniewski-1m

Żeby nie być taką czcigodną osobą
której podają parasol
którą do Rzymu wysyłają
w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą
wieszają przy gwiazdach filmowych

Ale być chlebem
który kroją
żywicą którą z sosny na kadzidło skrobią
czymś z czego robią radio
żeby choremu przy termometrze śpiewało
zegarem który w samolocie jak obrazek
ze świętym Krzysztofem leci
żółtym dla dzieci balonem—

a zawsze hostią małą
gorętszą od spojrzenia
co się zmienia w ofierze

ks. Jan Twardowski

 

Podczas niedzielnego odpustu biskup Wiesław Śmigiel, nawiązując do jubileuszu, podkreślił dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie między księdzem Wiśniewskim a jego następcą. Stwierdził, że taka relacja między kapłanami opiekującymi się parafią „tworzy wielopokoleniowy dom, w którym wiele można się nauczyć”.

Więcej o księdzu Wiśniewskim i okresie jego probostwa w Kiełpinie można przeczytać tutaj. Jak zwykle w takich momentach zachęcamy: pamiętajmy o modlitwie za naszych duszpasterzy.