Kościół zbudowany na Skale

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 22 LUTEGO 2014 ROKU – Mt 16,13-19

Święto katedry św. Piotra, które dzisiaj celebrujemy w liturgii, odsyła nas do fundamentu, na którym jest zbudowany Kościół. Jest nim Jezus Chrystus. Bóg, który stał się człowiekiem z miłości do człowieka (J 3,16). Jezus po swoim Wniebowstąpieniu nie oddalił się od świata i od człowieka. On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20). Obecny w sposób sakramentalny, utwierdza nas dzisiaj tak jak utwierdzał 2000 lat temu swoich uczniów. A było tych chwil wiele. Uczniowie nie rozumieli, o czym do nich mówił (Mk 7,18), ich wiara była słaba i często ogarniały ich wątpliwości, czy na pewno są we właściwym miejscu i czy słuchają właściwej osoby (Mt 14,31). Przecież nauka Jezusa nie była „modna” i nie miała wielu zwolenników. Lecz było COŚ, co rozwiewało ich wątpliwości – obecność Jezusa pośród nich.

Modlitwa mszalna, którą kapłan wypowiada głośno na początku dzisiejszej Mszy Świętej, zawiera prośbę skierowaną do Boga, „aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”. Bardzo potrzebujemy tego umocnienia. „Kiedy gaśnie płomień wiary, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask” (papież Franciszek, Lumen fidei 4).

Jesteśmy Kościołem zbudowanym na Skale. Dopóki więź z Jezusem jest żywa i jesteśmy blisko Niego, niestraszne nam burze i inne zagrożenia. Wystarczy tylko być wewnątrz Kościoła, blisko Chrystusa, aby czuć się tak jak w domu – bezpiecznie.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.