Redemptoris custos

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 19 MARCA 2014 ROKU – Mt 1, 16. 18-21. 24a

Raniero Cantalamessa napisał o świętym Józefie: „Niech nas nie zmyli, że żył w ukryciu zanurzony w milczeniu. Inni byli sławniejsi, ale żaden z nich nie był większy”. Wywodzi się z rodu Dawida. Wie, że prawdziwe szlachectwo pochodzi od Boga. Jest cieślą, człowiekiem, który robi wszystko dla wszystkich. Pozwoliło to poznać Józefowi cenę rzeczy i czasu, wartość ludzkiego trudu i wielkość wykonanej pracy. Jest człowiekiem prawym. Jego sprawiedliwość jest trwaniem przed Bogiem w postawie milczenia i słuchania. Kieruje się bezwarunkową wolą życia poddanego we wszystkim Bogu.

Przede wszystkim jest wzorem wypełnienia ojcowskiego powołania. W ujęciu biblijnym ojciec był głową rodziny. Władza nad dzieckiem wyrażała się w tradycji, że to ojciec nadawał dziecku imię, przez co uznawał jego istnienie i brał za nie odpowiedzialność. Jeśli ktoś zaczyna być nazywany ojcem, staje się człowiekiem, któremu można zaufać, powierzyć siebie samego. To jemu Ojciec Niebieski powierzył pieczę nad Jezusem i Maryją. Święty Józef pragnie współczesnym ojcom zdradzić tajemnicę, dzięki której będą coraz dojrzalej realizować swe powołanie, czerpiąc z niego radość. Otóż mężczyzna promieniujący na innych swoim ojcostwem to człowiek, który jest też mężem Bożym. Siła jego ojcostwa zależy od siły osobistej więzi z Bogiem. Moc ojcostwa nie bierze się bowiem z samej sprawności fizycznej, ani z wykształcenia intelektualnego, ale przede wszystkim z głębokiego życia duchowego. Dobry ojciec to człowiek, który nie ma nic do ukrycia, bo jego postawa zewnętrzna jest zgodna z wewnętrznym głosem sumienia.

Warto nie tylko dzisiaj korzystać z orędownictwa tego świętego. Niech nas nie zmyli, że żył w ukryciu zanurzony w milczeniu. Inni byli sławniejsi, ale żaden z nich nie był większy.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.