Krzyż to miejsce zwycięstwa

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z WIELKIEGO PIĄTKU 18 KWIETNIA 2014 ROKU – J 18, 1 – 19, 42

Wielki Piątek to dzień, w którym dotykamy tajemnicy krzyża. Krzyż dla wierzących jest miejscem spotkania Boga. Tam w sposób szczególny można doświadczyć Jego miłości. Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, umierał zanurzony w ciemności, pogrążony w straszliwym osamotnieniu, poczuciu opuszczenia. Gdy oddał Swego ducha, światło rozproszyło ciemności, ziemia się zatrzęsła, otworzyły się groby, pękały skały, zasłona przybytku się rozdarła.

Śmierć była dla Niego zwycięstwem.

Gdy już wszystko się wykonało, światło zmartwychwstania rozproszyło ciemności rozpaczy, skończył się ból, cierpienie. Zwycięzca śmierci zasiadł po prawicy Swego Ojca Niebieskiego. Chociaż ziemia się zatrzęsła, pękały skały – krzyż stał nieporuszony.

Groby się otworzyły, bo ta śmierć zrodziła życie. Nie ma już zasłon przybytku. Wszyscy mamy dostęp do miłości Ojca.

Krzyż to miejsce zwycięstwa. Dzięki temu zwycięstwu nie jesteśmy skazani na krzyż pośród ciemności absurdu, opuszczenia. Bóg wydobywa nas z grobów osamotnienia. Nie ma już zasłon oddzielających nas od Boga. Każdy ma do Niego dostęp. W życiu doświadczymy wielu zmian. Nieraz jeszcze ziemia się zatrzęsie. Będą pękać skały dotychczasowych autorytetów.

Choćby ziemia się wielokrotnie zatrzęsła, dla wierzących krzyż trwa, nie wolno tracić go z oczu, jest najpewniejszym punktem odniesienia. Dla tych, którzy do końca będą przy nim trwać, stanie się bramą do życia.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.