Święcenia kapłańskie

W sobotę 31 maja w bazylice katedralnej w Pelplinie miało miejsce ważne dla naszego lokalnego Kościoła wydarzenie. Siedmiu diakonów przyjęło z rąk biskupa Ryszarda Kasyny święcenia prezbiteratu. Tym samym diecezja wzbogaciła się o nowych kapłanów. Wśród nich są także ks. Sebastian Wydrowski i ks. Mateusz Szumała, którzy w mijającym roku akademickim odbywali w Kiełpinie praktyki duszpasterskie.

Podczas uroczystości, w której wzięli udział także przedstawiciele naszej parafii, biskup Kasyna powiedział, że „powołanie kapłańskie to miłość Bożej sprawy”, a wypełniający je ksiądz jest sługą Słowa i tajemnicy oraz „świadkiem spotkania świętości Boga z małością człowieka”. Podkreślił potrzebę wytrwałej modlitwy, która jest niezbędna w szczerej i owocnej realizacji tego posłannictwa.

Już teraz informujemy, że znani nam neoprezbiterzy Mateusz Szumała i Sebastian Wydrowski 15 czerwca ponownie odwiedzą Kiełpino, aby wspólnie odprawić Mszę Świętą i udzielić nam szczególnego błogosławieństwa.