Ksiądz Andrzej Megger doktorem nauk teologicznych

Jak można było usłyszeć podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych, ksiądz Andrzej ukończył studia doktoranckie z zakresu liturgiki. W czwartek 18 września odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej.

Ksiądz Megger przedstawił pracę zatytułowaną Parafia jako centrum liturgii sakramentów inicjacji chrześcijańskiej po Drugim Soborze Watykańskim, przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Krakowiaka.

Ksiądz Andrzej Megger podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiejKsiądz Andrzej Megger podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Na tym nie kończą się doświadczenia księdza Andrzeja z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, ponieważ w październiku zostanie pracownikiem Instytutu Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologii tej uczelni. Będzie jednak w dalszym ciągu pełnił swoją dotychczasową posługę w naszej parafii.

Gratulujemy sukcesów!