Nie bójcie się

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU – Łk 12, 1-7

Irena Kwiatkowska, najbardziej rozpoznawalna polska aktorka, uosobienie pogody ducha, dożyła w dobrej kondycji 99. roku życia. Do końca prowadziła intensywne życie zawodowe. Zapytana o receptę na tak długie i aktywne życie, odpowiedziała ze śmiechem, że receptą jest czyste sumienie.

Człowiek troszczący się o czyste sumienie nie musi się lękać. Nie przerażają go podsłuchy, opinie innych ludzi. Człowiek o czystym sumieniu nie ma mrocznych tajemnic, nie jest obłudny. Wie, że „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”.

Co to znaczy być człowiekiem czystego sumienia? Na to pytanie odpowiedział przed laty w Skoczowie Jan Paweł II: „to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający (…) Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: Jeden drugiego brzemiona noście (Ga 6,2)”.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.