Drzewo

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 28 LISTOPADA 2014 ROKU – Łk 21, 29-33

Zbliża się koniec roku liturgicznego. Pojutrze I niedziela Adwentu. Dlatego teksty liturgii słowa w tych ostatnich dniach wskazują na bliskość królestwa Bożego i wypełnienie się odwiecznego planu Boga, w którego centrum jest zbawienie człowieka.

Rok liturgiczny to przestrzeń osobistego spotkania z Chrystusem. W tym czasie „Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia” (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”).

Dlatego w dzisiejszej Ewangelii czytamy o drzewie, które wypuszcza pąki, sygnalizując w ten sposób bliskość lata, które jest pełnym rozwinięciem kwiatu, pełnią życia.

Tym drzewem jestem ja. Po roku uczestnictwa w tajemnicach Chrystusa powinienem zacząć wydawać owoce. Albowiem aby żyć z Chrystusem w Jego królestwie, konieczne jest upodobnienie się do Niego. Mam być po prostu pięknym człowiekiem.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.