Poświęcić wszystko dla Niego

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 5 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU – Łk 14, 25-33

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje, że także ten, kto idzie za Nim, musi być gotowy poświęcić wszystko dla Niego, tak jak mąż dla żony. Z miłości.

Może będzie to oznaczać gotowość zerwania związku, który oddala mnie od Boga. Może konieczność zmiany pracy na taką, w której nie będę się zmagać z konfliktem swojego sumienia. A może będzie wymagało to zdecydowanej decyzji, po jakiej jestem stronie.

Za Jezusem idą tłumy. On nie chce tłumów. On chce, aby powstała wspólnota. Dlatego niektórzy muszą odejść. Chrześcijaństwo nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy nie boją się krzyża. Inna bowiem droga do wspólnoty z Ojcem nie istnieje.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.