Prawdziwy dom

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 21 GRUDNIA 2014 ROKU

W tę ostatnią niedzielę Adwentu w liturgii słyszymy pytanie Boga, które jest skierowane do Dawida: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Bóg chce zamieszkać na ziemi, chce być z ludźmi. Dlatego prorok Natan ostro wypomina Dawidowi: Ty zbudowałeś sobie pałac, urządziłeś sobie piękny dom, a Bóg mieszka w namiocie – tak jakby mówił: a Bóg jest BEZDOMNY!

Ostatecznie zostaje zbudowana wspaniała świątynia jerozolimska, w której On zamieszkuje. Ale wsłuchując się dalej w teksty, zauważamy, że Bogu nie chodzi wcale o dom materialny – ON zaczyna mieszkać w Maryi! W Niej znajduje dobre miejsce. Przez swoją pokorę, prostotę i uczciwość Maryja staje się godnym miejscem, w którym może zamieszkać Bóg.

Już za kilka dni siądziemy w naszych domach do wigilijnego stołu. Tak naprawdę jednak prawdziwego domu nie tworzą ani markowe meble, ani wykładana marmurami łazienka czy perskie dywany. Tak urządzony budynek można nazwać mieszkaniem.

Prawdziwy dom składa się z wzajemnie przenikających się relacji, więzi. Dom ma nie tylko chronić przed zimnem i deszczem, ale ma sprawiać, że będziemy dojrzewali. Kiedy nawet w najpiękniejszym domu nie ma życia, nie ma więzi, taki dom niszczeje, powiewa w nim pustka, staje się co najwyżej hotelem.

Można nie mieć wiele, jak Maryja, a można osiągnąć wszystko. Można też mieć wszystko i pozostać z niczym, zmagając się z pustką w sercu…

Eligiusz Dymowski jest autorem wiersza pt. „Wigilijna modlitwa bezdomnego”:

Choć raz w życiu poczuć że jest się kochanym
I niech nie zabraknie okruchów dobroci
Co spadają z opłatka z gorącym życzeniem
Tak świątecznie… Dzieciątko…
Talerz z zupą łza w oku jak gwiazda na niebie
Tam w Betlejem i tutaj daj nam Boże pokój.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.