Rodowód Jezusa Chrystusa

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 17 GRUDNIA 2014 ROKU – Mt 1, 1-17

Syn Boży zechciał stać się Synem Człowieczym. Ma swój rodowód. Jako człowiek narodził się z Maryi i miał ludzkich przodków. Pośród przodków Zbawiciela są nie tylko sprawiedliwi (np. Izaak), ale również grzesznicy (np. król Manasses, Dawid, Tamar, Rachab, Rut).

Zmagający się z grzechem przodkowie Jezusa uświadamiają nam, jak bardzo potrzebowaliśmy Zbawiciela. Jezus Zbawiciel przychodzi, aby nas uwolnić, wyzwolić od więzów zła, aby stworzyć w nas nowego człowieka. Jezus, potomek ludzkości, staje się naszym Bratem, a nas czyni swoją rodziną. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. Jego więź z nami nie jest przypadkowa, chwilowa, przelotna. W Nim, w Jego Ciele jest całkowita jedność dwojga: Boga i Człowieka. Przez wcielenie Bóg nie tylko schodzi do nas, grzesznych ludzi. Skutkiem wcielenia jest umieszczenie człowieka w samym centrum życia Boga, jest trudne do wyobrażenia, powodujące zawrót głowy wyniesienie człowieka.

Niech głębokie przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia prowadzi do przeżycia tajemnicy Bożego wejścia z nami w więź rodzinną.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.