Bóg, który działa

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 3 LUTEGO 2015 ROKU

Łatwo przychodzi mi ocenić kogoś, kogo pierwszy raz spotykam. Nierzadko taki osąd na długo utrwala się w mojej pamięci. Kim w moich oczach jest Jezus, którego spotykam w dzisiejszej Ewangelii? Jaki obraz Boga chce mi przedstawić?

Jezus, mimo wielkiego tłumu, który gromadzi się wokół Niego, dostrzega każdego bardzo indywidualnie. Jest Bogiem, który działa. Bez słowa idzie za przełożonym synagogi, aby dać życie jego córce, która właśnie umarła. Bóg jest miłośnikiem życia.

Życie może z nas uciekać w sposób nagły wskutek różnych nieoczekiwanych i ciężkich wydarzeń. W jednym momencie można stracić chęć do życia. Może być też tak, że życie uchodzi ze mnie powoli. Z roku na rok coraz mniej siły i chęci, z miesiąca na miesiąc mniejszy zapał, żeby cokolwiek zrobić… Jak owa kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, czyli życie z niej uchodziło.

Wystarczy jednak, że Bóg jest blisko i wszystko może się zmienić. Liturgia dzięki działaniu Ducha Świętego jest rzeczywistym spotkaniem z tym samym Panem, który 2000 lat temu gromadził wokół siebie tłumy…

Boże, niech nie zabraknie mi wiary, kiedy spotykam się z Tobą…

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.