Czas wybrać się w drogę

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 19 LUTEGO 2015 ROKU

Wczoraj nad każdym z nas zostały wypowiedziane słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które są programem na 40 dni Wielkiego Postu. Nawrócić się to odwrócić się od tego, co zniekształca we mnie Boży obraz, a zwrócić się ku Stwórcy, czyli słuchać Jego słowa. Ten czas ma być czasem jeszcze bardziej intensywnego słuchania słowa, które rozświetla wielkopostne ścieżki.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje sens podejmowanych wyrzeczeń. Wielki Post od samego początku wiązał się z przygotowaniem do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Aby przeżyć Wielkanoc jako osobiste zwycięstwo i wyzwolenie z grzechu („zachować życie”), konieczny jest duchowy wysiłek („niech co dnia bierze swój krzyż”). Czas więc wybrać się w drogę…

Wymownym obrazem Wielkiego Postu jest scena potopu z Księgi Rodzaju. Bóg, zaniepokojony złem na ziemi i deprawacją ludzi, zesłał obfite ulewy trwające 40 dni. Ziemia musiała zostać oczyszczona. Niekiedy trzeba coś zniszczyć, zakończyć, przerwać, aby mogło powstać coś nowego. Bóg uratował jednak sprawiedliwego – Noego, który choć musiał zmagać się z falami, ostatecznie osiadł na ziemi, w której Bóg zaczął stwarzać na nowo.

A z jakimi falami Ty musisz się zmierzyć, aby zapanował w Twoim sercu pokój?

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.