Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy…

Od 22 do 25 marca trwały w naszej parafii tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ksiądz Łukasz Pierowicz z Kartuz. Podczas katechez kaznodzieja rozważał znaczenie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości oraz przypominał o należnym im miejscu w życiu człowieka.

Jak w poprzednich latach, rekolekcje nie ograniczyły się wyłącznie do nauk głoszonych podczas Mszy Świętych. Duszpasterze odwiedzili chorych, którzy mieli okazję przyjąć wielkanocną Komunię Świętą. Każdego dnia przed nabożeństwami dla dzieci i młodzieży odbywały się także zajęcia w szkole. Te w Kiełpinie prowadzili diakoni Adam Ryński i Dominik Roczniak, a w Borczu – ksiądz proboszcz wraz z księdzem Andrzejem Meggerem. Wieczorami można było przystępować do sakramentu pokuty.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Dziękujemy wszystkim za udział, w szczególności gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół w Kiełpinie z panią dyrektor Jolantą Kosznik na czele.

Rekolekcje, które tradycyjnie odbywają się przed Niedzielą Palmową, są dla naszych parafian kulminacją duchowych przygotowań do Wielkanocy.