W poszukiwaniu pełni życia

Około 60 osób wzięło udział w organizowanych na terenie naszej parafii rekolekcjach ewangelizacyjnych. Był to czas pełen duchowych przeżyć.

Rekolekcje przygotowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Pelplińskiej, Szkołę Nowej Ewangelizacji Oikos 2.04 oraz parafię pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie zgromadziły nie tylko kiełpinian, ale też gości z różnych zakątków Polski. Rozpoczęły się w piątek 20 marca. W programie znalazły się katechezy, Eucharystia i modlitwy, a jednym z celów było ukazanie uczestnikom znaczenia wspólnoty. Zajęcia wypełniły całą sobotę, a zakończyły się w niedzielne południe.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Przypominamy, że spotkania ewangelizacyjne odbywają się w naszym kościele w każdą niedzielę o 18:45 – obecnie w ramach Szkoły św. Marka. Wciąż można do nich dołączyć.