Sekundycja

23 maja w Pelplinie biskup Ryszard Kasyna udzielił święceń prezbiteratu dwunastu diakonom, którzy w ten sposób stali się nowymi kapłanami Kościoła katolickiego. Wśród nich byli także diakoni Dominik Roczniak i Adam Ryński, których poznaliśmy, kiedy odbywali w Kiełpinie praktyki duszpasterskie.

Tydzień później, w uroczystość Najświętszej Trójcy, obaj neoprezbiterzy odprawili w naszym kościele Mszę Świętą sekundycyjną. Przewodniczył jej ksiądz Roczniak, a homilię wygłosił ksiądz Ryński. Po liturgii przedstawiciele parafii złożyli księżom gratulacje i życzenia, a wszystko zakończyło się udzieleniem zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego.