Wręczono nagrody w plebiscycie na proboszcza, organistę i parafię roku

Trzeba kochać kapłaństwo, trzeba kochać tych, dla których otrzymaliśmy kapłaństwo. I gdyby nie nasi parafianie, nas by tu nie było – powiedział ksiądz Arkadiusz Okroj po odebraniu wyróżnienia dla najlepszego proboszcza diecezji. 15 września w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie biskup Ryszard Kasyna oraz redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Szmidka wręczyli nagrody zwycięzcom drugiej edycji plebiscytu, w którym wierni wybierają parafię, proboszcza i organistę roku.

W zorganizowanym przez „Dziennik Bałtycki” SMS-owym głosowaniu udział brały wszystkie parafie, zgłoszeni przez wiernych organiści i nominowani przez biskupa proboszczowie. Trwało ono dwa miesiące; łącznie w trzech uczestniczących w nim udział diecezjach oddano 55000 głosów.

W kategorii „Proboszcz roku” do końca nie było wiadomo, kto zdobędzie laur pierwszeństwa. W ostatnich dniach nadesłanych SMS-ów przybywało niemal z minuty na minutę. Zwyciężył ksiądz Arkadiusz Okroj, na którego oddano 3515 głosów. Trzeba kochać kapłaństwo, trzeba kochać tych, dla których otrzymaliśmy kapłaństwo. I gdyby nie nasi parafianie, nas by tu nie było – powiedział kapłan, odebrawszy nagrodę. – Tu nie chodzi nawet o te wyróżnienia (…), ale dzięki naszym parafianom po prostu czujemy, że to jest wspaniałe powołanie. Nam skrzydła rosną i czujemy, że robimy coś bardzo ważnego. Zebrani usłyszeli, że kiełpinianie to wspaniali parafianie. Ksiądz proboszcz zauważył, że wyróżnienie zbiega się w czasie z różnorodnymi akcjami podejmowanymi przez naszą wspólnotę – prężnie postępującą rozbudową kościoła, powstaniem wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i innymi inicjatywami. Zwrócił także uwagę, że Kościół pracuje na fundamentalnym poziomie, budując społeczeństwo obywatelskie.

Mówiąc o plebiscycie, ksiądz biskup Ryszard Kasyna zaznaczył, że jego najważniejszym celem jest pozytywne spojrzenie na Kościół. Wyjaśnił także, że nominując do niego proboszczów, wybiera ich nie według swoich upodobań, ale według pewnego klucza – w tym roku byli to dekanalni ojcowie duchowni.

>>> GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ RADIA GŁOS <<<

Przypomnijmy, że parafialne świętowanie wyróżnienia odbyło się już podczas czerwcowego festynu rodzinnego, kiedy odśpiewaliśmy księdzu proboszczowi „Sto lat”. Wówczas podkreślał on, że powodem do prawdziwej radości jest to, że wspólne głosowanie zbliżyło wszystkich do siebie.

Parafią roku została parafia pw. Świętej Rodziny z Wielkiego Klincza, a organistą roku – Tomasz Drążkowski z parafii pw. św. Kazimierza w Kartuzach. Gratulujemy!