Słowo Boga

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 10 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Czy trzeba mnie zachęcać do słuchania słowa Bożego? Czasami jest to konieczne. Uczestniczę we Mszy Świętej, słucham tekstów, zdań, które dobrze już znam, więc czy mogą one wnieść jeszcze coś nowego i świeżego do mojego życia? Kiedy wychodzę z kościoła, często nie pamiętam, jakie słowo usłyszałem… Czy Bóg w swoim słowie może mnie jeszcze zaskoczyć?

„W historii zbawienia nie ma rozdziału między tym, co Bóg mówi, a czego dokonuje; Jego słowo jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12)” – stwierdza Benedykt XVI w „Verbum Domini”. To znaczy, że słowo Boga jest inne niż słowo człowieka. Ludzie wypowiadają wiele słów, ale ile z nich staje się rzeczywistością? Nawet słowa przysięgi małżeńskiej, o miłości i wierności do końca życia, coraz trudniej zrealizować. Moje słowa są często puste, bez pokrycia.

Boże słowo jest inne! Ono ma moc sprawczą. W chwili, gdy zostaje wypowiedziane, zmienia rzeczywistość. Jest zawsze żywe i skuteczne. Słowo, które słyszymy w liturgii i na które odpowiadamy, jest potwierdzeniem przymierza zawartego z Bogiem, tak jak uczynili to Hebrajczycy na pustyni: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy” (Wj 24, 3). Bóg jest wierny i nigdy nie odstępuje od słów obietnicy raz danej swojemu ludowi, dlatego prawdziwie „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.