Po co jest Wielki Post?

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 10 LUTEGO 2016 ROKU, ŚRODY POPIELCOWEJ

Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Po co jest Wielki Post? Gdyby pytanie dotyczyło Adwentu, nikt nie miałby wątpliwości. Ale jaki jest sens i treść tych 40 dni?

Przede wszystkim jest to czas przygotowania do Wielkanocy. Jak mówi jedna z dzisiejszych modlitw – obchodzenie Wielkanocy oznacza dojście, przez gorliwe ćwiczenia wielkopostne, do „nowego życia na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna”. Poprzez te działania Bóg objawia nam siebie. Wielki Post to czterdzieści okazji, aby przybliżyć się do Jezusa i lepiej Go poznać. Modlitwa, post i jałmużna to narzędzia, które mają ukształtować we mnie „nowego człowieka”. W Wielkanoc katechumeni przyjmują chrzest, bierzmowanie i Eucharystię (sakramenty inicjacji chrześcijańskiej), a wszyscy już ochrzczeni w Wigilię Paschalną odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Chrzest zaś to dar nowego życia. Bóg dzisiaj mówi, że chce mi dać udział w swoim życiu.

Podejmij zatem konsekwentnie zaprogramowane działania, aby przez wielkopostne sakramenty i ćwiczenia duchowe (rekolekcje, droga krzyżowa, Gorzkie żale, osobiste wyrzeczenia) Bóg odnowił w Tobie swoje podobieństwo.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.