Urodziny księdza proboszcza

27 maja to dzień urodzin księdza Arkadiusza Okroja. Z tej okazji po południu w kościele przedstawiciele Rady Parafialnej i różnych działających przy parafii grup złożyli naszemu proboszczowi życzenia.

Księdzu Proboszczowi składamy najlepsze życzenia,
aby Bóg błogosławił Księdza posłudze,
prowadził ją i wspierał potrzebnymi łaskami,
aby Księdza nauczanie trafiało na podatny grunt
i przynosiło zamierzone owoce,
a Księdza praca spotykała się z życzliwością.

Szczęść Boże!