Kiełpińscy bohaterowie II wojny światowej

Myśląc dziś o II wojnie światowej, często postrzegamy ją przez pryzmat ważnych dat, przerażających statystyk i znaczących wydarzeń. Tymczasem wpłynęła ona na życie wielu zwykłych ludzi, także tutaj, w Kiełpinie. 20 czerwca w Zespole Szkół w Kiełpinie odbyło się spotkanie poświęcone dwóm kiełpinianom, którzy w tym trudnym czasie wyróżnili się swoją postawą.

Zebranie to było podsumowaniem projektu edukacyjnego pod nazwą „Cisi bohaterowie II wojny światowej – ks. Antoni Arasmus i Maksymilian Strom”, który od marca realizowali uczniowie naszej szkoły. O ile ksiądz Arasmus jest nam dobrze znany, o tyle niewielu zapewne słyszało o Maksymilianie Stromie. Był to mieszkający w Kiełpinie Żyd, który cudem uniknął wywiezienia do obozu koncentracyjnego – wezwany przez okupanta, przyszedł na wyznaczone miejsce zbyt późno, ponieważ zawrócił z drogi… po różaniec. Aby ocalić życie, przez pięć kolejnych lat ukrywał się w wykopanej przez siebie ziemiance. Pomagała mu jego ukochana, Marta Strom. Tuż po wojnie zbudował maryjną kapliczkę, która istnieje do dziś.

Na zakończenie projektu w hali sportowej zgromadzili się dyrekcja szkoły, rodzice i inni mieszkańcy Kiełpina, wśród nich także ksiądz proboszcz. Specjalnym gościem był pan Albin Miłosz, który osobiście znał Maksymiliana Stroma. Uczniowie przedstawili prezentacje dotyczące sytuacji Polaków i Kościoła w czasie II wojny światowej oraz Holocaustu, jak również przybliżyli postaci Maksymiliana Stroma i księdza Antoniego Arasmusa. Zebrani mieli okazję obejrzeć fragment filmu dokumentalnego o historii tego pierwszego oraz wysłuchać patriotycznych pieśni i religijnych piosenek w wykonaniu szkolnych zespołów Monodia i Melodyjka.

Po wręczeniu nagród uczniom wyróżnionym w związanych z projektem konkursach oraz zaangażowanym w jego realizację głos zabrali pan Albin Miłosz, który raz jeszcze podzielił się swoimi wspomnieniami i lekcjami, jakie z nich płyną, oraz ksiądz proboszcz, który powiedział, że bohater to ktoś, kto dba o wartości i zauważył, że obie omawiane postaci cechowała miłość – do Boga lub do drugiej osoby.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Opiekunami projektu byli nauczyciele religii i historii w Zespole Szkół w Kiełpinie: Joanna Kurowska, Grażyna Magulska-Plichta, Jolanta Wrońska, Zdzisław Krause, Ewa Konkol i Maria Dmochowska. Na zakończenie pani Kurowska opowiedziała, jak ważne było dla niej, aby przekazać uczniom te historie i płynące z nich wartości oraz zapowiedziała kontynuację tych działań już na jesieni.