Uważajcie na siebie

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 7 LISTOPADA 2016 ROKU – Łk 17, 1-6

Grzesząc – gorszysz: czynisz siebie gorszym, pogarszają się relacje z innymi. Co robić, by człowieka nie czynić gorszym, ale wprost przeciwnie, lepszym? Przebaczaj. Co znaczy przebaczyć? Przebaczenie nie jest: mówieniem, że nic się nie stało, zapomnieniem o doznanej krzywdzie („przebaczyłem, bo przecież zapomniałem”), braniem winy na siebie czy przerzucaniem jej na innych, usprawiedliwianiem siebie czy innych, pracą wykonaną nad naszymi emocjami. Z przebaczeniem nie należy czekać do dnia, aż będziemy do tego gotowi.

Przebaczenie to decyzja. Decyzja – niezależna od emocji, uczuć, wielkości doznanej krzywdy – że przebaczamy w imię Jezusa. Decyzja podjęta świadomie, nie swoją mocą, ale mocą Bożą. Przebaczanie polega na tym, że nazywamy po imieniu krzywdę, którą ktoś nam wyrządził – uznajemy naszą winę (gdyby nic się nie stało, nie byłoby czego wybaczyć…), w imię Jezusa wyrzekamy się chęci zemsty i innych działań, które mogłyby zaszkodzić drugiej osobie, życzymy dobra drugiej osobie, błogosławimy jej.

„Uważajcie na siebie” – bo od waszych decyzji zależy, czy świat staje się gorszy, czy lepszy.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.