Parafialna pielgrzymka na Białoruś

Na przełomie kwietnia i maja grupa parafian wraz z księdzem Andrzejem Meggerem zwiedzała Białoruś, podążając szlakiem znanych Polaków.

Pielgrzymi wyjechali z Kiełpina w piątek 28 kwietnia i już w drodze nawiedzili sanktuarium MB Kodeńskiej Królowej Podlasia. Pierwszym miejscem zwiedzanym na Białorusi był natomiast Pińsk – miasto królewskie, które do września 1939 roku należało do Polski. W tamtejszym klasztorze jezuitów od 1642 do 1646 roku przebywał święty Andrzej Bobola, patron Polski. Również w tym mieście pochowani są sługa Boży biskup Zygmunt Łoziński oraz ksiądz kardynał Kazimierz Świątek. W planie był także rejs rzekami Piną i Prypecią.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

W kolejnych dniach pielgrzymi zwiedzili: stolicę Białorusi – Mińsk, Nowogródek (gdzie modlili się przy sarkofagach błogosławionych sióstr nazaretanek, męczenniczek z II wojny światowej, a także odwiedzili muzeum Adama Mickiewicza i kościół, w którym poeta został ochrzczony), Zaosie (skąd pochodzi Mickiewicz), Grodno (miejsce pochówku Elizy Orzeszkowej), zamek w Nieświeżu; zobaczyli również obiekty związane z twórczością Orzeszkowej – legendarny grób Cecylii i Jana w Bohatyrowiczach oraz pomnik powstańców opisanych w „Gloria victis”.