Dobre serce

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 7 LUTEGO 2018 ROKU – Mk 7, 14-23

Serce stanowi nie tylko centrum ludzkiego ciała, lecz jest również ośrodkiem życia: duchowego i intelektualnego, życia wewnętrznego, stanowiąc opozycję do wszelkich form zewnętrzności. To źródło uczuć, instynktów i namiętności: radości i bólu, odwagi i tchórzostwa, mocy i strachu, miłości i nienawiści. Staje się synonimem człowieka jako takiego, znakiem wyrażającym to, co w człowieku najgłębsze, jego najintymniejsze dążenia i pragnienia – czy te dobre, czy złe. Serce – to po prostu sumienie człowieka.

Z serca zniewolonego grzechem pochodzą „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 20-23). Można troszczyć się tylko o pozory – Jezus wyrzucał niektóry swoim słuchaczom: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”. Serce jest siedliskiem niewierności, lecz również i wiary: „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia” (Rz 10, 10). W sercu też rozważa się słowo Boże (Łk 8, 15) i tam panuje pokój Chrystusa: „A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy”.

Dziś, w dobie hedonizmu i kultu ciała, ludzie skupiają się na tym, zewnętrzne. Świadomie kreują swój wizerunek zewnętrzny. Cierpią z powodu siwego włosa, fałdy na brzuchu, łupieżu, łysiny. Wnętrzem, sercem się nie przejmują – wystarczy posłuchać, co mówią nadpobudliwi celebryci – cynicznie chełpią się z tego, co powinno być powodem wstydu. O tym, jak wielką potęgą jest serce – wnętrze, źródło życia duchowego, wewnętrznego – świadczy Australijczyk Nick Vujicic. Urodził się on z wadą wrodzoną polegającą na całkowitym braku kończyn. Dzisiaj jest znanym mówcą motywacyjnym (przemawiał do 2 milionów ludzi), ewangelizatorem, a nawet biznesmenem. Cieszy się w spektakularny sposób życiem.

Mężne serce ważniejsze jest niż piękne długie nogi czy też silne, wysportowane ręce. Tylko Bóg je zna, przenika, bada i zmienia. Warto inwestować w dobre serce. Nic się nie ukryje przed Jego wzrokiem. Niech przemienia nasze serca. I mówi dziś do nas: „Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali” (Ez 36, 26n).

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.