Droga krzyżowa we Wielu

W połowie Wielkiego Postu, 29 marca, ponad trzydzieścioro parafian udało się z księdzem wikariuszem do Wiela.

Najpierw pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Następnie wyruszyli na ścieżki wielewskiej kalwarii, aby w tym szczególnym otoczeniu rozważać kolejne stacje drogi krzyżowej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy nabożeństwa odśpiewali Apel jasnogórski.

>>> GALERIA <<<