Pożegnanie biskupa i powitanie nowego proboszcza

Pierwsze dni marca były dla naszej wspólnoty czasem ważnych wydarzeń i wielu emocji.

Jak wszyscy wiemy, 12 lutego papież Franciszek mianował naszego dotychczasowego proboszcza biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. To oznaczało koniec jego posługi w naszej parafii. 2 marca w Pelplinie odbyły się święcenia biskupie, w których uczestniczyła bardzo liczna delegacja kiełpinian – przybyli oni sześcioma autobusami, nie licząc oczywiście tych, którzy dotarli własnymi samochodami. W swoim przemówieniu na koniec Mszy Świętej parafian pozdrowił nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

fotorelacja na stronie Radia Głos

Nazajutrz, 3 marca, już w naszym kościele miało miejsce kolejne ważne wydarzenie. Nowo wyświęcony biskup sprawował wśród tłumu kiełpinian swoją pierwszą w nowej roli Eucharystię. W jej czasie przekazał parafię nowemu proboszczowi, którym został ksiądz Tomasz Juchniewicz.

galeria

W liturgii, nad którą czuwał ksiądz Andrzej Megger, uczestniczyli także ksiądz Tadeusz Knut, proboszcz parafii świętego Marcina w Sierakowicach, a do 2016 roku duszpasterz w sąsiadującym z Białogórą księdza Juchniewicza Wierzchucinie, ksiądz wikariusz Paweł Ostrowski oraz ksiądz Szymon Dorawa, nasz poprzedni wikariusz.

Ksiądz biskup wygłosił kazanie, w którym mówił, że Bóg, pragnący naszego rozwoju, w Kościele chce razem z nami tworzyć warunki do tego, abyśmy wydawali owoce. Kościół ten jest wspólnotą: relacjami między ludźmi służącymi budowaniu relacji z Bogiem. Biskup przekonywał, że warto być świadkiem tego, jak piękne jest to doświadczenie. Na koniec złożył życzenia swojemu następcy, o którym powiedział, że w swojej dotychczasowej parafii był on traktowany jak członek rodziny i budował widzialny i niewidzialny Kościół.

Po kazaniu ksiądz Tomasz Juchniewicz złożył uroczyste wyznanie wiary i został oficjalnie naszym proboszczem.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele wielu różnych wspólnot i instytucji złożyli gratulacje i podziękowania księdzu biskupowi, a do nowego duszpasterza Kiełpina kierowali słowa powitania i życzenia. Swoje przyrzeczenie złożyli też członkowie dwóch nowych margaretek, którzy od teraz będą regularnie modlić się za obu kapłanów. Rada parafialna ofiarowała biskupowi Okrojowi zegar oraz pamiątkowy obraz przedstawiający naszą świątynię.

Następnie ksiądz biskup przewodniczył kolejnej Mszy Świętej, w trakcie której udzielił sakramentu chrztu świętego trojgu najmłodszym parafianom.

Warto dodać, że tego dnia zostały do naszego kościoła wprowadzone relikwie świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Zachęcamy do modlitwy w intencji księdza biskupa i naszego nowego proboszcza.