Neoprezbiterzy w naszej parafii

Jeszcze niedawno diakoni, dziś już neoprezbiterzy – księża Mikołaj Jędrzejewski i Dawid Braun powrócili do Kiełpina, aby odprawić tutaj Mszę sekundycyjną.

25 maja w Pelplinie odbyły się święcenia prezbiteratu. Otrzymali je między innymi ci diakoni, którzy w minionych miesiącach odbywali w naszej parafii praktykę duszpasterską.

Tydzień później, w niedzielę 2 czerwca, mogliśmy uczestniczyć w sprawowanej przez nich Mszy Świętej. Eucharystii przewodniczył ksiądz Mikołaj Jędrzejewski, a homilię wygłosił ksiądz Dawid Braun.

>>> GALERIA <<<

Przedstawiciele parafialnych wspólnot złożyli neoprezbiterom życzenia. Na zakończenie liturgii wszyscy zebrani mogli otrzymać błogosławieństwo prymicyjne.