Informacje w sprawie pandemii

Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych zaleceń i informacji o funkcjonowaniu parafii w związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o podporządkowanie się poniższym wskazówkom i kolejnym zarządzeniom władz. Pamiętajmy, że – jak napisał biskup Ryszard – „te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego”.

Dyspensa i niedzielne Msze Święte. Transmisje

Do 29 marca włącznie obowiązuje udzielona przez biskupa Ryszarda Kasynę dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, dotycząca ludzi w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (na przykład kaszlem, katarem, podwyższoną temperaturą ciała), dzieci i młodzieży szkolnej oraz sprawujących nad nimi bezpośrednią opiekę, a także tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Dodatkowo, zgodnie z decyzją władz państwowych, we wszystkich nabożeństwach w kościele może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. W naszej parafii Msze Święte w najbliższą niedzielę będą sprawowane o stałych porach równocześnie w dwóch budynkach: w kościele i w kaplicy cmentarnej. Tych, którzy przybędą prosimy o stosowanie się do komunikatów osób liczących wiernych. W obu wymienionych miejscach liturgia będzie sprawowana także o 8:30, zamiast Eucharystii w Borczu, która się nie odbędzie.

Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa w Mszach za pośrednictwem mediów.

15 marca będziemy w Internecie transmitować z naszego kościoła Mszę Świętą o 9:30 oraz Gorzkie żale o 15:00. Inne zaplanowane tego dnia transmisje Eucharystii to między innymi:

W dni powszednie o 18:00 transmisje Mszy Świętych można odnaleźć w Radiu Głos i na profilu lubelskich dominikanów w serwisie YouTube.

Komunia Święta

Księża biskupi zachęcają w obecnej sytuacji do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Przypominamy też o praktyce Komunii duchowej dla tych, którzy nie mogą przystąpić do Eucharystii sakramentalnej: taka osoba, będąc w stanie łaski uświęcającej, może wzbudzić pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, najlepiej poprzedzone modlitwą. Więcej informacji znajdą Państwo w tym filmie.

Modlitwa osobista

Codziennie o 20:30 kapłani będą odmawiali w kościele bez udziału wiernych różaniec w intencji osób chorych i całej służby zdrowia, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Jesteśmy zachęcani do tego, aby towarzyszyć im w tym nabożeństwie w naszych domach, a także do poświęcenia czasu na osobistą i rodzinną modlitwę, zwłaszcza w niedziele.

Spotkania wspólnot

Wszystkie spotkania parafialnych wspólnot, w tym młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, zostają zawieszone do odwołania.

Odwołane wydarzenia

Odwołana została droga krzyżowa dla dzieci.

Nie odbędzie się pielgrzymka do Górki Klasztornej, pielgrzymka do Lichenia również nie będzie miała miejsca w planowanym terminie.

Inne zalecenia

Biskup Kasyna odwołał wszystkie bierzmowania i wizytacje do 29 marca. Bierzmowanie w naszej parafii planowane jest na 31 marca. Jeśli ono również zostanie przeniesione na późniejszy termin, jak najszybciej o tym poinformujemy.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaleca, aby: w trakcie liturgii nie podawać sobie rąk, a znak pokoju przekazywać skinieniem głowy, nie korzystać z kropielnic z wodą święconą przy wejściu do kościoła, cześć Krzyżowi i relikwiom oddawać bez dotykania ich.

Informacje o ewentualnych dalszych zmianach w funkcjonowaniu parafii (na przykład w sprawie odprawiania drogi krzyżowej) będziemy na bieżąco podawać za pośrednictwem naszych mediów – zachęcamy do odwiedzania strony internetowej i śledzenia parafialnego profilu na Facebooku.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa: nie wychodźmy z domu, jeśli nie jest to konieczne, unikajmy większych zbiorowisk ludzi, zachowujmy odstęp 1,5 – 2 metrów od innych, dbajmy o higieniczne przygotowywanie posiłków, często i w odpowiedni sposób myjmy ręce. W przypadku podejrzewania u siebie zakażenia, nie udawajmy się do przychodni ani szpitala, ale skontaktujmy się telefonicznie z Sanepidem (numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej w Kartuzach: 058‑681‑07‑21) lub innymi służbami. W ten sposób zmniejszymy ryzyko szerzenia się infekcji. Dbajmy o siebie i innych!

Przydatne linki