Odpust świętego Józefa

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego obchody święta ku czci naszego drugiego patrona miały w tym roku nieco inny charakter.

Ponieważ w ostatnim czasie należy unikać zgromadzeń, wszyscy chętni mogli uczestniczyć w głównej Mszy poprzez internetową transmisję. Liturgii przewodniczył ksiądz wikariusz, kazanie wygłosił ksiądz proboszcz; przy ołtarzu posługiwał także odbywający u nas praktyki diakon Patryk Ważyński.

Ksiądz proboszcz przybliżył nam życie Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i zwrócił uwagę, że był on człowiekiem, który zawierzył Panu. W tym kontekście, odnosząc się również do obecnych trudności, zachęcił parafian, aby wzorem Józefa dali się prowadzić Bogu, bo to On jest naszym Pasterzem.

W modlitwie powszechnej polecaliśmy Bogu Kościół, rodziny, pracujących, konających i zmarłych, naszą wspólnotę, ale także chorych, ich opiekunów i służbę zdrowia.

film z odpustowej Mszy Świętej