Alleluja!

W dniu Zmartwychwstania Pana
wszystkim Parafianom
życzymy wszelkich łask, szczególnie zdrowia,
od Zwycięskiego Chrystusa!
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem
będzie źródłem głębokiej radości, nadziei i pokoju. 

Wasi duszpasterze