Propozycje internetowych rekolekcji na Wielki Tydzień

W Niedzielę Palmową ruszają rekolekcje online przygotowane przez naszą diecezję. Wobec obowiązujących obecnie ograniczeń tym bardziej zachęcamy do wykorzystania ich w duchowym przeżywaniu nadchodzących dni. 

Cykl rozważań, opracowanych przez przedstawicieli Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Pelplińskiej, zatytułowany został „Panie, do kogóż pójdziemy?”, a jego motywem przewodnim ma być towarzyszenie Jezusowi na drodze Paschy. Każdego dnia w serwisie YouTube publikowane będą dwa nagrania: jedno rano i jedno wieczorem.

rekolekcje w serwisie YouTube

Polecamy też dwie inne propozycje wielkopostnych rekolekcji dostępnych w internecie: rozważania przygotowane przez biskupa Arkadiusza Okroja oraz głoszone w ostatnich dniach w Pelplinie, pod hasłem „Zdeterminowani, by żyć”, Wirtualne Rekolekcje Diecezji Pelplińskiej.