Nowe zasady obecności w kościele

W poniedziałek 20 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii. Co oznaczają one dla naszej parafii?

Ustalono, że w świątyniach może przebywać jedna osoba na każde 15 m2 powierzchni budynku. Oznacza to, że do naszego kościoła może wejść maksymalnie 47 osób. Dotyczy to wszystkich Mszy Świętych, adoracji, nabożeństw i pogrzebów. W najbliższym czasie otwarte będą wyłącznie główne drzwi.

Dodatkowo prosimy, aby:

    • zachowywać wymaganą odległość co najmniej 2 metrów od innych (najlepiej poprzez zajmowanie jednej ławki przez jedną osobę),
    • na terenie cmentarza i kościoła, tak jak we wszystkich miejscach publicznych, zakrywać usta i nos, także podczas liturgii – twarz można odsłonić tylko na moment przyjęcia Komunii Świętej.