Nowy limit liczby uczestników liturgii

W związku ze złagodzeniem dotychczasowych ograniczeń dotyczących liczby wiernych w świątyniach informujemy, że aktualnie w naszym kościele może jednocześnie przebywać 70 osób.

Pozostałe zasady zachowania w czasie epidemii, opisane we wcześniejszych komunikatach, obowiązują bez zmian.