Parafialne dożynki

6 września podczas uroczystej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne żniwa.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz. W homilii diakon Oskar Pryba mówił o znaczeniu wspomnianego w Ewangelii braterskiego upomnienia, akcentując rolę miłości w tworzeniu wspólnoty Kościoła. Na początku liturgii eucharystycznej przedstawiciele leżących na terenie parafii sołectw przynieśli do ołtarza dary wybrane z plonów, a wśród nich zboże i upieczony z niego chleb.

galeria

Wychodząc z kościoła, każdy wierny mógł poczęstować się dożynkowym pieczywem.