Wieczorne uwielbienie

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych w naszym kościele odbyło się wieczorne nabożeństwo.

Spotkanie miało formę adoracji Najświętszego Sakramentu, której towarzyszyło odczytywanie rozważań na temat świętości.

galeria

Wydarzenie zostało przygotowane przez młodzież tworzącą krąg biblijny i  księdza wikariusza.