Alleluja!

Raffaellino del Garbo, Resurrección, 1510

W dniu Zmartwychwstania Pana
wszystkim parafianom
życzymy wszelkich łask, szczególnie pokoju,
od Zwycięskiego Chrystusa!

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem
będzie źródłem głębokiej radości, nadziei
i wzajemnej miłości.