Sianowskie pielgrzymki

Jak co roku, latem odbyły się w Sianowie dwa odpusty maryjne. Wzięli w nich udział także nasi parafianie.

W połowie lipca pielgrzymi z całych Kaszub obchodzili w sianowskim sanktuarium tradycyjny Wielki Odpust, natomiast w drugi weekend września – odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na oba wydarzenia udaliśmy się pieszo, dołączając po drodze do pątników z Kartuz.

galeria zdjęć – 17 lipca   galeria zdjęć – 11 września