Drzewo

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 28 LISTOPADA 2014 ROKU

Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść:
«Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».

Łk 21, 29-33

Zbliża się koniec roku liturgicznego. Pojutrze I niedziela Adwentu. Dlatego teksty liturgii słowa w tych ostatnich dniach wskazują na bliskość królestwa Bożego i wypełnienie się odwiecznego planu Boga, w którego centrum jest zbawienie człowieka.

Rok liturgiczny to przestrzeń osobistego spotkania z Chrystusem. W tym czasie „Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia” (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”).

Dlatego w dzisiejszej Ewangelii czytamy o drzewie, które wypuszcza pąki, sygnalizując w ten sposób bliskość lata, które jest pełnym rozwinięciem kwiatu, pełnią życia.

Tym drzewem jestem ja. Po roku uczestnictwa w tajemnicach Chrystusa powinienem zacząć wydawać owoce. Albowiem aby żyć z Chrystusem w Jego królestwie, konieczne jest upodobnienie się do Niego. Mam być po prostu pięknym człowiekiem.

ks. Andrzej Megger

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone