Ja za nimi proszę…

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 3 CZERWCA 2014 ROKU

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

J 17,1-11a

Dzisiejszą scenę, zarysowaną słowem przez Jana Ewangelistę, zilustrował pędzlem Leonardo da Vinci. Na obrazie tego mistrza miejsce centralne zajmuje Jezus. Wokół Niego widzimy zgromadzonych Apostołów.

Twarzą zwróceni do oglądających, zajmują połowę stołu. Druga połowa stołu jest pusta. Być może zarezerwowana dla tych, którzy dzięki ich (apostolskiemu) słowu uwierzą. A więc dla tych, którzy stoją przed obrazem odmalowanym natchnionym Słowem. Dla mnie i dla ciebie. Jezus wypowiada ważne, bo ostatnie słowa podczas Ostatniej Wieczerzy. Są zatem testamentem, przesłaniem, które trzeba dobrze odczytać, zrozumieć, by mądrze żyć. Obejmuje swoją modlitwą wszystkich uczestników tej wieczerzy, niezależnie od tego, po której stronie czasu stoimy.

Ta wieczerza trwa. Jest na niej miejsce zarezerwowane dla każdego z nas. Popatrzmy zatem z własnej perspektywy na tę scenę, pięknie odmalowaną słowem Jana Ewangelisty. Niech na scenie mojego i twojego życia centralne miejsce zajmie Jezus, który nigdy nie przestaje się za nas modlić.

ks. Arkadiusz Okroj

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.