Mam Przyjaciela

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 23 MAJA 2014 ROKU

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

J 15, 12-17

Trwamy cały czas w okresie wielkanocnym. Tak długi czas (50 dni) może wydawać się nieco monotonny. Łatwo przyzwyczaić się do radosnego „Alleluja” i do białego koloru szat liturgicznych. Może jeszcze nieco dziwią figurka Zmartwychwstałego ustawiona obok ołtarza i płonący paschał.

Dla Apostołów ten czas nie był nawet trochę nużący! Wręcz przeciwnie! Był to czas, kiedy spotykali się ze swoim Mistrzem, jedli z Nim posiłki, a On udowadniał im, że ŻYJE… Oni zaś przypominali sobie wszystkie słowa, które do nich kierował i w ten sposób umacniała się ich wiara.

Jesteśmy uczniami, którzy przypominają sobie słowa Pana. Dziś w liturgii Pan wzywa nas do wzajemnej miłości. Nie do tolerancji, akceptacji, wyrozumiałości, lecz do miłości. Sam daje przykład. Już nie nazywa nas – słabych, upadających i bojaźliwych uczniów – sługami, ale przyjaciółmi.

Jedno z młodzieżowych haseł głosi, że „nie sztuką jest mieć wielu kumpli, sztuką jest mieć chociaż jednego przyjaciela”. Jako chrześcijanin nie muszę się o to martwić. Mam Przyjaciela, który zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny, który mnie kocha i nigdy nie zostawi, „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

ks. Andrzej Megger

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.