Poświęcić wszystko dla Niego

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 5 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw memu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Łk 14, 25-33

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje, że także ten, kto idzie za Nim, musi być gotowy poświęcić wszystko dla Niego, tak jak mąż dla żony. Z miłości.

Może będzie to oznaczać gotowość zerwania związku, który oddala mnie od Boga. Może konieczność zmiany pracy na taką, w której nie będę się zmagać z konfliktem swojego sumienia. A może będzie wymagało to zdecydowanej decyzji, po jakiej jestem stronie.

Za Jezusem idą tłumy. On nie chce tłumów. On chce, aby powstała wspólnota. Dlatego niektórzy muszą odejść. Chrześcijaństwo nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy nie boją się krzyża. Inna bowiem droga do wspólnoty z Ojcem nie istnieje.

ks. Andrzej Megger

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.