Źródło radości

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 2 GRUDNIA 2014 ROKU

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Łk 10, 21-24

Mowa tu o radości, której źródłem są bliscy, lubiani, kochani. Jest to radość z ich rozwoju, z odnoszonych przez nich sukcesów. Radość tę można porównać do radości ojca, który widzi, jak zdolne i twórcze są jego dzieci.

Dzięki Jezusowi poznajemy Boga, który umie się cieszyć. Źródłem radości dla Boga jest człowiek. Bóg się cieszy, gdy się rozwijamy, odnosimy sukcesy. Cieszy się, gdy widzi, jak utalentowane i mądre są Jego dzieci. Cieszy się, gdy podejmujemy twórczy wysiłek, by wzrastać duchowo.

Bóg pragnie być dla człowieka źródłem radości. Przez Jezusa przywraca pierwotną radość, którą człowiek utracił przez grzech. Grzech rodzi smutek. Zrywa więź z Tym, który jest źródłem prawdziwej radości. Jezus zwyciężył źródło smutku. Gdy pozwolę się zanurzyć w dziele odkupienia, zostanie mi przywrócona zdolność radowania się niezależnie od tego, czy doświadczam powodzenia, czy też niepowodzeń.

Przeżyjmy twórczo i mądrze piękny czas adwentu. Dajmy się prowadzić Słowu – rozradujmy się razem w Duchu Świętym.

ks. Arkadiusz Okroj

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.