ks. kanonik Wojciech Wiśniewski

ks. Wojciech Wiśniewski
Urodził się w Chełmży w 1935 roku. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w roku 1959 został mianowany wikariuszem w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, skąd w 1970 roku przeszedł na wikariat w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Tam pełnił między innymi funkcję penitencjarza. W roku 1983 JE Ksiądz Biskup Marian Przykucki powierzył mu parafię p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, gdzie był proboszczem przez 27 lat. Czas ten wypełniony był intensywną pracą, zarówno duszpasterską, jak i administratorską. Dokonano gruntownej renowacji kościoła, w tym również zawartych w nim dzieł sztuki (ołtarzy, rzeźb i obrazów), uporządkowano teren cmentarza i wybudowano nową kaplicę przedpogrzebową. 1 lipca 2010 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, ksiądz Wiśniewski przeszedł w stan spoczynku. W miarę potrzeb i swoich możliwości chętnie pomaga w pracy duszpasterskiej nowemu księdzu proboszczowi. Ksiądz Wiśniewski znany jest ze swojego talentu plastycznego. Jego ilustracje można znaleźć w modlitewniku „Z Panem Bogiem”, ale również otoczenie kościoła ukazuje artystyczne zamiłowania księdza – zawdzięczamy im między innymi wyjątkowy ołtarz i ambonę, a także krzyż w kaplicy przedpogrzebowej.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone