Ksiądz Wojciech Wiśniewski

Urodził się w Chełmży w 1935 roku. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w roku 1959 został mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, skąd w 1970 roku przeszedł na wikariat w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Tam pełnił między innymi funkcję penitencjarza. W roku 1983 biskup Marian Przykucki powierzył mu parafię pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, gdzie był proboszczem przez 27 lat. Czas ten wypełniony był intensywną pracą, zarówno duszpasterską, jak i administratorską. Dokonano gruntownej renowacji kościoła, w tym również zawartych w nim dzieł sztuki (ołtarzy, rzeźb i obrazów), uporządkowano teren cmentarza i wybudowano nową kaplicę przedpogrzebową. 1 lipca 2010 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, ksiądz Wiśniewski przeszedł w stan spoczynku. Pozostał jednak w Kiełpinie; w miarę potrzeb i możliwości chętnie uczestniczył w pracy duszpasterskiej, szczególnie poprzez posługę w konfesjonale. Zmarł 12 lutego 2018 roku, krótko po rozpoczęciu 60. roku kapłaństwa. Cztery dni później ciało księdza kanonika zostało pochowane na cmentarzu w Kiełpinie; liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup Ryszard Kasyna.

Ksiądz Wiśniewski znany był ze swojego talentu plastycznego. Ilustracje jego autorstwa umieszczono w modlitewniku „Z Panem Bogiem”, ale artystyczne zamiłowania księdza znalazły również odzwierciedlenie w otoczeniu kościoła – wyjątkowy krzyż w kaplicy przedpogrzebowej czy postaci Baranka i Gołębicy zdobiące ołtarz i ambonę przed rozbudową świątyni zostały przez niego właśnie zaprojektowane.