Peregrynacja figury świętego Michała Archanioła z Gargano 2016